Woningbouw Utrecht loopt voor op andere provincies

12 oktober 2021

De woningbouw in Utrecht doet het beter dan de andere provincies in Nederland, blijkt uit een analyse van het Economisch Instituut voor de Bouw en Bouwend Nederland. Er is groei te zien in zowel het aantal woningen als andere gebouwen die worden gebouwd.

De bouwproductie in Nederland, zowel woningen als andere projecten, krimpt dit jaar gemiddeld met één procent. De groei die in Utrecht te zien is, vertaalt zich dus helaas niet naar een landelijk niveau. Wel is te zien dat in Utrecht de bouw van het aantal woningen met 2.5 procent en de bouw van andere werken met 4.5 procent groeit. Dit is een positieve stijging, met de hoop dat dit zich zal vertalen naar geheel Nederland. Er wordt dan ook verwacht dat er vanaf volgend jaar weer volop mensen nodig zijn in het uitvoerend werk, na deze periode van teruggang.

De positieve cijfers in Utrecht betekenen helaas niet dat het geheel goed gaat in de woningbouw. Er is nog steeds meer vraag naar woningen dan het aanbod, zelfs in Utrecht. Dit zorgt er tevens voor dat de vraag naar een goede aanpak van de woningproblemen door het (nieuwe) kabinet nog steeds zeer wenselijk is.

Om aan de groeiende vraag te voldoen, wordt tevens gedacht aan bouw op alternatieve locaties. Zogenoemde inbreidingslocaties komen in het leven: locaties binnen de gemeente die een nieuwe bestemming krijgen. In regio Utrecht is dit vooral de herbestemming van bedrijven- en kantoorterreinen. Dit kan herbebouwing betekenen, maar ook het opnieuw inrichten van kantoorpanden. Deze plannen liggen er bijvoorbeeld voor de stad Utrecht, maar ook voor Nieuwegein, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Hierdoor wordt verwacht dat er de komende jaren zo'n 125.000 woningen worden gebouwd, waardoor er zo'n 80.000 tot 100.000 nieuwe banen vrijkomen.