Een nieuwbouwwoning financieren

Een nieuwbouwhuis koop je vaak vanuit de brochure. De bouw moet nog beginnen en neemt waarschijnlijk enkele maanden in beslag. Als je het aankoopbedrag vooraf in één keer zou betalen, dan betaal je veel geld voor een huis waar je misschien pas een jaar later woont. De betaling verloopt daarom meestal in fases. Eerst koop je de grond, en vervolgens betaal je een bedrag telkens als de aannemer een bepaalde bouwfase afrondt.

Depotrente
Om die betalingen te kunnen doen, stort de bank het hele aankoopbedrag in een zogeheten bouwdepot. Je betaalt hypotheekrente over het hele bedrag. Over het deel dat je nog niet uitgegeven hebt, ontvang je rente. Deze rente heet depotrente. Idealiter is de depotrente net zo hoog als de hypotheekrente. In dat geval betaal je dus alleen rente over het geld dat je al hebt betaald aan de aannemer. De hypotheekrente is aftrekbaar voor je inkomstenbelasting.

Bouwrentedepot
Wil je geen dubbele woonlasten tijdens de bouw van je nieuwbouwhuis? Dan kun je soms kiezen om de rente over je bouwhypotheek meteen mee te laten financieren in je hypotheek. Dat heet een bouwrentedepot. Kies je hiervoor, dan is de rente niet meer aftrekbaar voor de belasting.

Bouwrente
Als je een nieuwbouwhuis koopt terwijl de aannemer al begonnen is met bouwen, dan heeft de bouwer al kosten moeten maken. Hij heeft bijvoorbeeld de grond alvast moeten kopen en de materialen voorgeschoten. De rentekosten over die periode heten bouwrente en zul je nog steeds moeten betalen. Vroege kopers hebben die immers ook betaald. Bouwrente betaal je aan de aannemer, rente over je bouwdepot betaal je aan de bank.

Kosten vrij op naam (v.o.n.)
Een nieuwbouwwoning wordt bijna altijd vrij op naam (v.o.n.) aangeboden. Alle kosten ter verwerving van het eigendom van de woning (notaris- en kadasterkosten) zijn dan al bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de financieringskosten. Deze moeten nog wel worden betaald. De totale verwervingskosten blijven echter een stuk lager dan bij bestaande bouw. Meestal bedragen deze bij nieuwbouw maximaal 5% van de koop-/aanneemsom.

Hypotheek afsluiten
Een hypotheek afsluiten is een complex proces. Hoeveel je maximaal kunt lenen, is afhankelijk van je inkomsten en uitgaven, spaargeld,  de hoogte van de hypotheekrente en de waarde van de woning die u koopt. Een hypotheekadviseur kan precies berekenen wat je maximaal kunt lenen.