Het vinden van een woning in Utrecht is en blijft een opgave

14 mei 2019

De kans op een eigen woning neemt voor veel huizenzoekers in Utrecht af, blijkt uit de Utrecht Monitor 2019. Dit geldt niet alleen voor kopers, maar ook voor huurders in zowel de particuliere als sociale huursector. 

Hoe komt dit?
De vraag naar huur- en koopwoningen blijft sneller stijgen dan het aanbod. Dit is niet gek. De aanwas in Utrecht is namelijk het grootst van alle Nederlandse steden. In 2024 wordt dan ook de 400.000e inwoner verwacht. 

Door het schaarse aanbod stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde verkoopprijs van een woning lag in 2018 zelfs hoger dan ooit, namelijk op € 344.000,-. Ook de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning neemt toe. De gemiddelde zoektijd varieert tussen de 4 en 5 jaar. 

Wat nu? 
In 2018 zijn er bijna 3.100 woningen opgeleverd, dat is een verdere toename ten opzichte van eerdere jaren. Het aantal in aanbouw genomen woningen (start bouw) lag in 2018 lager dan in 2017, maar nog steeds wel hoger dan de jaren daarvoor.

De komende jaren worden er verschillende nieuwbouwwijken gerealiseerd. Neem bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone, Beurskwartier en een paar buurten in Leidsche Rijn. Ook hoogbouw is nodig om aan de vraag te kunnen voldoen.