Een proces-verbaal bij de oplevering van je huis?!

18 november 2022

Wanneer je huis wordt opgeleverd, vindt er een opleveringskeuring plaats. Tijdens deze keuring kan het zijn dat er een proces-verbaal wordt opgesteld. Dit klinkt misschien heel spannend, maar dat valt gelukkig mee. Wij leggen uit wat het inhoudt.

Tijdens de keuring van je nieuwbouwwoning spreek je met de bouwkundig inspecteur en de opleveraar af bij de woning. Je inspecteert de nieuwe woning op eventuele visuele gebreken. Tijdens deze inspectie ga je het hele huis door en krijg je niet alleen uitleg over nieuwe apparatuur of verwarmingsinstallaties, maar kijken jullie ook samen of alles in orde is.

Wat staat er in het proces-verbaal?
Stel dat er in dit geval nog een aantal gebreken zijn, dan worden deze genoteerd in het proces-verbaal. Dit kan zijn dat er bijvoorbeeld tijdens de bouw iets kapot is gegaan of bepaalde onderdelen nog niet zijn geleverd. Door dit document van de inspectie gezamenlijk te tekenen belooft de bouwer de opleveringsgebreken te herstellen. In de meeste gevallen staat er in jouw koop-/aannemingsovereenkomst dat de gebreken binnen 3 maanden worden hersteld.

Het proces-verbaal is een belangrijke stap en document zodat jullie samen van tevoren goed de woning hebben kunnen inspecteren en deze natuurlijk naar wens door jou kan worden bewoond.