Nieuw fonds om starters te helpen op woningmarkt

16 februari 2024

Er zijn plannen voor een nieuw fonds dat starters gaat helpen op de woningmarkt. Dankzij het Nationaal Koopstartfonds kunnen starters straks maximaal € 50.000 korting krijgen bij de aankoop van hun eerste woning, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Onderzoek toonde aan dat het in de afgelopen veertig jaar nog nooit zo moeilijk was om een eerste koopwoning te bemachtigen. Om starters te ondersteunen, wil de overheid het Nationaal Koopstartfonds oprichten en heeft hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er ook verwacht dat gemeenten en projectontwikkelaars bijdragen.

Voorwaarden voor het Nationaal Koopstartfonds
Via het Koopstartfonds kunnen starters straks maximaal € 50.000 korting krijgen op de aankoopsom van hun woning, mits het een nieuwbouwwoning betreft en zolang deze niet meer dan € 390.000 kost. Het inkomen van de kopers mag daarnaast maximaal twee keer modaal zijn. Bij verkoop van de woning wordt de korting uiteindelijk weer terugbetaald aan het fonds.

Minister Hugo de Jonge streeft ernaar het Koopstartfonds nog dit jaar te lanceren, maar de exacte startdatum is nog niet bekend. Aanmelding voor het fonds verloopt niet via de koper zelf, maar zal gaan via de gemeente, corporatie of projectontwikkelaar.