Dit is waar je op moet letten bij de bouw van jouw nieuwbouwwoning

25 augustus 2023

Yes, de bouw van je aanstaande woning is begonnen! Het moment dat je je nieuwe droomplek kunt betreden, komt steeds dichterbij. Om tijdens de bouwperiode zelf grip op de situatie en planning te houden, hebben we enkele belangrijke aandachtspunten op een rijtje gezet.

1. Bouwperiode
Voor jouw nieuwe woning heeft de aannemer een bepaalde tijd om de woning te bouwen. Vaak gaat deze periode in vanaf het moment dat de ruwe begane grondvloer klaar is of als de bouw van het appartementengebouw is gestart. Ook moet de bouw meestal drie tot zes maanden na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst starten. Is dit niet het geval of duurt de bouw langer dan vooraf aangegeven, dan heb je misschien recht op schadevergoeding.

2. Betalingen tijdens de bouw
Bij een nieuwbouwwoning ga je niet pas betalen bij de sleuteloverdracht, maar betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij doet. In de koop-/aannemingsovereenkoms staan deze termijnen vermeld. Wordt een nota te vroeg aan je gestuurd, als de genoemde werkzaamheden nog niet zijn afgerond, dan kun je dit schriftelijk melden aan de aannemer en sta je in je recht om de nota later te betalen. Zorg er wel voor dat je dit zwart op wit hebt. Zorg er daarnaast ook altijd zelf voor dat je nota's binnen de gestelde termijn betaalt.

3. Wijzigingen in het bouwplan
Voor elk nieuwbouwproject bestaat een bouwplan. Het is de bedoeling dat dit bouwplan volgens afspraak wordt uitgevoerd. Mocht het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als het bouwplan bouwtechnisch niet voldoet, dan mag er afgeweken worden van het bouwplan. Als deze wijziging daarentegen afbreuk doet aan de waarde, de kwaliteit, het aanzien of de bruikbaarheid van je aanstaande nieuwbouwwoning, dan kun je een schadevergoeding eisen.

Is de wijziging niet noodzakelijk, maar wordt het wel uitgevoerd, dan kun je de aannemer een aangetekende brief sturen en hem vragen om een passende oplossing. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan kun je nakoming van het oorspronkelijke bouwplan of schadevergoeding eisen.