logo

Ontwikkelaar

Smit's Bouwbedrijf B.V.

Als Smit's Bouwbedrijf staan we ruim 86 jaar garant voor kwalitatief hoogwaardig ontwikkelen en bouwen in zowel de woningbouw als utiliteitsbouw. We zijn een middelgrote onderneming die samen ontwikkelen, bouwen en werken hoog in het vaandel heeft staan. Ons werkgebied bestrijkt de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Samenwerken begint in onze visie in het voortraject. Als op dat moment alle experts om tafel zitten, alle kennis wordt gedeeld en alle activiteiten goed op elkaar worden afgestemd, is de kans op succes groot.

Smit’s Bouwbedrijf neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus. We streven naar rendement, maar houden altijd rekening met het effect van onze activiteiten op mens en milieu. In onze projecten stellen we de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in wijken centraal. Zij zijn immers de dragers van een duurzame toekomst.  

Als in Beverwijk opgerichte en gevestigde onderneming hebben we altijd oog gehad voor het belang van de directe omgeving en de medewerkers die vooral uit de regio komen. Die lokale verbonden- en betrokkenheid komt terug in de aandacht voor de bedrijfsomgeving in al haar gradaties. Van het verantwoord omgaan met het milieu en de veiligheid en gezondheid van medewerkers tot sponsoring – waaronder Bouwstad Broekpolder Beverwijk – en het toepassen van duurzaam bouwen.

Naam contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer: