Nieuwbouw in Maarssen

Maarssen, in de volksmond vaak Maarssen-Dorp genoemd, is een dorp in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht, in de provincie Utrecht. De locatie is ten noorden van de stad Utrecht. Maarssen ligt behalve aan de rivier de Vecht ook aan het Amsterdam-Rijnkanaal.


Direct ten westen van Maarssen, aan de andere zijde van het kanaal, ligt Maarssenbroek, waar zich ook het station bevindt.
Een inwoner van Maarssen wordt een Maarssenaar genoemd.[2] Maarssen behoorde tot 1 januari 2011 tot een gelijknamige gemeente waaronder ook Maarssenbroek, Maarsseveen, Oud Maarsseveen, Molenpolder, Oud-Zuilen en Tienhoven vielen. De fusie in 2011 met de gemeenten Breukelen en Loenen leidde tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
Archeologische vondsten uit de prehistorie zijn er nauwelijks gedaan in Maarssen. Ondanks dat in de Romeinse tijd de Romeinen op enkele kilometers afstand een fort hadden in het versterkte grensgebied te Utrecht en tevens de rivier de Vecht daarvandaan door het huidige Maarssen liep, zijn er ook uit deze periode niet tot nauwelijks vondsten.
De eerste vermelding van Maarssen dateert uit de 9e eeuw als in een bezittingenlijst van de Utrechtse kerk de naam Marsna genoemd wordt. Vermoed wordt dat de plaatsnaam uit de Romeinse tijd stamt. De plaatsnaam houdt verband met natuurlijke elementen in dit gebied dat in hoge mate wateren, moerasssige gronden en venen kent. Bewoning vond in de vroege middeleeuwen waarschijnlijk plaats langs de rivier op hoger gelegen oeverwallen en stroomruggen. De aanleg van het versterkte huis Ter Meer in het huidige Maarssen dateert uit de hoge middeleeuwen. Nadat Ter Meer werd verwoest in 1672, kwam er een aanzienlijke buitenplaats onder dezelfde noemer voor terug, die tot 1903 bestond. Een nog uit de hoge middeleeuwen daterend bouwwerk is de 12e-eeuwse tufstenen toren van de Nederlands–hervormde kerk. In de middeleeuwen startte tevens in het grondgebied van het huidige Maarssen het ontginningswerk van de veengronden, dat daarna nog op grote schaal langdurig plaatsvond. Akkerbouw, wat later veeteelt op weidegronden, en huizenbouw kwamen daarvoor in de plaats.
Vooral rijke Amsterdamse stadslui zoals de Huydecopers bouwden na de middeleeuwen buitenplaatsen langs de Vecht, onder meer Goudestein en Doornburgh zijn daar in Maarssen voorbeelden van. Tot 1789 mochten Joden niet in de naastgelegen stad Utrecht wonen, vele kwamen daarom tot die tijd in Maarssen wonen. Industrie die zich vroeg bij het dorp vestigde waren steenfabrieken zoals De IJsvogel.
Gelegen aan de Vecht tussen Utrecht en Amsterdam was Maarssen in zekere mate ook een plaats met voorzieningen voor de scheepvaart. Vanaf de 19e eeuw werden grootschalige nieuwe verbindingen over land en water tussen die drie plaatsen aangelegd waaronder de Straatweg omstreeks 1812. Rond 1843 volgde een spoorlijn en omstreeks 1892 kwam daarlangs nog (de voorloper van) het Amsterdam-Rijnkanaal bij. In 1866 verrees in Maarssen een gasfabriek, in 1898 een electriciteitscentrale en in 1910 werd een waterleidingnet met watertoren aangelegd. Vanaf circa 1900 volgde nieuwe industrie zoals een kininefabriek, het metaalbedrijf Bammens en Twijnstra's Oliefabriek (UTD). Vanuit laatstgenoemde fabriek werd een woonwijk gesticht voor de meeverhuisde arbeiders, de Friezenbuurt. De industrie zou in de 20e eeuw een voorname, zo niet de voornaamste, bron van werkgelegenheid gaan vormen voor Maarssen. Na de Tweede Wereldoorlog vonden er grootschalige uitbreidingen met huizenbouw op wijkniveau plaats in onder meer het Zeeheldenkwartier, Staatsliedenkwartier en Zandweg-Oostwaard. Op Buuren verrees begin 21e eeuw als nieuwste woonwijk in het zuidwesten van Maarssen.
tussen Maarssen en Utrecht vauit de lucht
NS-station in Maarssenbroek
Schippersgracht, centrum van Maarssen
de Heilige Hartkerk in Maarssen
Langegracht, centrum van Maarssen
tussen de Vecht en het Amsterdam Rijnkanaal bij Maarssen

Maarssen is vanaf de 19e eeuw deel geweest in diverse gemeentelijke herindelingen. Onder meer werd in de 19e eeuw Maarssenbroek aan de gemeente Maarssen toegevoegd, in 1949 Maarsseveen, en in 1954 en 1957 een deel van respectievelijk Zuilen en Westbroek. Uiteindelijk ging de gemeente Maarssen in 2011 op in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
Lijst van burgemeesters van Maarssen
Maarssen telt diverse interessante kerken, waaronder enkele zeer oude. Uit de zestiende eeuw de Kruiskerk met de kerktoren die dateert zelfs uit de twaalfde eeuw van de Protestantse kerk (PKN) aan de Kerkweg 19 en de Heilig Hart Kerk (1885) van de Rooms-katholieke kerk (RK) aan de Breedstraat 3.
Een deel van Maarssen is een beschermd dorpsgezicht.
Zie ook:
Qbuzz verzorgt onder de naam U-OV een deel van het busvervoer in Maarssen. Maarssen heeft 4 frequente lijnen die naar Utrecht CS rijden, namelijk :
Overige lijnen zijn
Tevens rijden er nog 2 Connexxion-lijnen
Nachtlijn Connexxion (rijden in de nacht van zaterdag op zondag)
Maarssen heeft een samenwerkingsverband met:[5]
Beluister
Lees verder...

Gemeente
Stichtse Vecht

Inwoners
12.705

ABONNEREN OP NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Maarssen