Wat is een koopcontract?

19 juni 2020

Je hebt de nieuwbouwwoning van jouw dromen gevonden. Tijd om je huidige woning te verkopen. Zodra een geschikte koper zich heeft gemeld en jullie overeenstemming hebben over de prijs, is het tijd om het koopcontract op te stellen. Wat houdt zo'n contract in?

In het koopcontract worden de afspraken tussen de verkoper en de koper vastgelegd rondom de verkoop/aankoop van de woning. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de overeengekomen verkoopprijs, een overzicht van roerende zaken die in het huis achterblijven, de overdrachtsdatum van het huis en andere gemaakte afspraken (zoals het nog uitvoeren van werkzaamheden voor de overdracht). Het koopcontract wordt in de meeste gevallen opgesteld door de makelaar van de verkoper.

3 dagen bedenktijd
Zodra het koopcontract door beide partijen is getekend, is deze bindend voor beiden. De koper heeft wel 3 wettelijke dagen bedenktijd (officiële feestdagen en de zaterdag en zondag tellen hier niet bij mee). Dit betekent dat de koper binnen deze 3 dagen nog af kan zien van de koop, zonder dat dit financiële gevolgen voor hem/haar heeft. De bedenktijd gaat in om twaalf uur ’s nachts van de dag nadat de koper het door beide partijen getekende contract heeft ontvangen.

Ontbindende voorwaarden
Zodra de wettelijke bedenktijd is verstreken, kan de koper het koopcontract enkel nog ontbinden op basis van ontbindende voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een voorbehoud van financiering zijn als de koper nog niet weet of hij/zij de financiering rond krijgt, een voorbehoud van de verkoop van zijn/haar huidige woning, maar ook een bouwtechnische keuring om de staat van jouw woning te controleren. De koper dient de ontbindende voorwaarden te laten opnemen in het contract, indien hij/zij hierop terug wilt kunnen vallen.

Controleer voor het tekenen van het koopcontract goed of alle gemaakte afspraken in het contract zijn opgenomen. Nadat de koop rond is, kunnen de voorbereidingen voor de verhuizing naar jouw nieuwe droomhuis echt beginnen.