Wat is een koop-aannemingsovereenkomst?

01 september 2023

Koop je een nieuwbouwwoning, dan teken je een koop-aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken tussen jou en de projectontwikkelaar en/of aannemer. Om welke afspraken gaat het precies en waar moet je op letten?

In de koop-aannemingsovereenkomst staan de rechten en plichten van jou als koper en van de verkopende partij. Net als bij bestaande bouw teken je voor de koop van de grond, maar bij nieuwbouw teken je ook een aannemingsovereenkomst voor de bouw. In sommige gevallen zijn het twee losse contracten.

Wat staat er in de koop-aannemingsovereenkomst?
In de overeenkomst staan allereerst afspraken over financiële zaken, zoals het totaalbedrag, de afzonderlijke bedragen voor de grond en de woning, welke betaaltermijnen er gelden, het wettelijke opschortingsrecht (5%-regeling) en de bouwrente. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over de bouw, zoals het aantal werkbare werkdagen en de oplevering, afspraken over aansprakelijkheid bij eventuele geschillen en ontbindende voorwaarden, waarmee je onder de koop uit kunt.

Aandachtspunten bij een koop-aannemingsovereenkomst
• Controleer of jouw projectontwikkelaar of aannemer is aangesloten bij een instantie die een garantie- of waarborgregeling biedt. Zo ben je beschermd als de aannemer failliet gaat en houd je garantie op je woning nadat deze opgeleverd is. Lees de garantievoorwaarden goed door.
• Controleer de opschortende voorwaarden, zoals dat de bouw pas start als een bepaald aantal van de woningen is verkocht. De koop-aannemingsovereenkomst gaat namelijk pas in als aan deze voorwaarden is voldaan.
• Vaak wordt er afgeweken van de modelkoop-/aannemingsovereenkomst. Aanpassingen en aanvullingen vind je onderaan je overeenkomst. Controleer deze aanpassingen goed.