Nieuwbouwappartement kopen? Verdiep je in de VvE

26 november 2019

Ga je verhuizen naar een nieuwbouwappartement? Dan krijg je te maken met een Vereniging van Eigenaars (VvE). Zorg dat je voor de opleverdatum weet wat er met betrekking tot de VvE geregeld moet worden. 


Enkele aandachtspunten:

- Lidmaatschap van de VvE is wettelijk verplicht.

- Er is een verplichte maandelijkse bijdrage voor o.a. onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en een collectieve opstalverzekering. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de grootte van je appartement, de (hoeveelheid) aan gemeenschappelijke voorzieningen in het complex en de verwachte kosten voor onderhoud.

- Het is belangrijk dat de VvE direct een Meerjaren Onderhoudsplan opstelt.

- Zorg, vooraf, voor afstemming over het huishoudelijk reglement van de VvE (bijvoorbeeld over het houden van huisdieren of de kleur van de zonneschermen).

- Welke stemverhouding is van toepassing?

- Is er een begroting gemaakt voor de VvE? En zo ja, welke posten staan er op de begroting?

- Vraag de ontwikkelaar van de VvE om ruim voor oplevering een eerste ledenvergadering te organiseren en benoem tijdens die vergadering een bestuur.

- Als je actief wil bijdragen aan de VvE, meld jezelf dan aan als bestuurslid, kascommissielid of technisch commissielid.