Kleine kernen mogen bouwen

20 december 2019

De provincie Utrecht probeert de krapte op de woningmarkt te verminderen. Kleine kernen in Utrecht mogen namelijk vanaf volgend jaar onder bepaalde voorwaarden meer huizen bouwen, terwijl dat op dit moment nog lastig is. 

Gemeenten mogen in 2020 zelf een voorstel indienen, waarin de noodzaak voor woningbouw wordt bewezen. Ook moet de grootte van de uitbreiding passen bij de betreffende kern. Om te zorgen voor duurzame nieuwbouwlocaties is het de bedoeling dat de locaties worden gebouwd binnen de bebouwde kom en rond OV-knooppunten.


Huib van Essen, gedeputeerde Provincie Utrecht: "Gemeenten weten het beste welke behoefte er lokaal is en wat de beste locatie voor kleinschalige woningbouw is. Wel vragen we van gemeenten om hun plannen af te stemmen met omliggende gemeenten. Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben nu eenmaal invloed op omliggende gemeenten. Samen moeten ze ook oog houden voor bijvoorbeeld het groen, energievoorziening en mobiliteit."