Gemeentelijke belastingen gaan volgend jaar omhoog, maar minder dan voorgaande jaren

24 december 2021

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 106 gemeenten blijkt dat huiseigenaren volgend jaar gemiddeld 2,1% meer gaan betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Deze stijging is de helft van de stijging van de afgelopen twee jaar.

Onder gemeentelijke lasten voor woningeigenaren verstaan we onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor huurders verschillen de kosten per gemeente. In de meeste gemeenten betalen huurders wel afvalstoffenheffing, maar geen ozb. Ook zijn er gemeenten waar huurders geen rioolheffing hoeven te betalen.

Ondanks dat de gemeentelijke belastingen volgend jaar gemiddeld omhoog gaan, is de stijging minder groot dan voorgaande jaren. Zowel in 2020 als in 2021 stegen de gemeentelijke woonlasten met gemiddeld 5% twee keer zo had als de stijging van volgend jaar.

De 2.1% stijging is een gemiddelde, waar ook uitschieters te zien zijn. Zo zijn er gemeenten, zoals Hillegom, Lisse, Twenterand en Zuidplas, waar de belastingen met meer dan 10% gaan stijgen. In Papendrecht gaan woningeigenaren volgend jaar zelfs 28% meer betalen aan gemeentelijke belastingen. Daarnaast zijn er ook 30 gemeenten waar een lichte daling te zien is. In de gemeente Schouwen-Duiveland is de grootste daling te zien: de gemeentelijke woonlasten zijn daar volgend jaar 8% lager.