Dit houdt een proces-verbaal van oplevering in

25 december 2020

Tijdens de oplevering van jouw nieuwbouwwoning wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Wat houdt dit 'proces-verbaal van oplevering' in? En waarom is het belangrijk dat deze wordt gemaakt? We leggen het uit.

Bij de oplevering van je nieuwbouwwoning loop je samen met de aannemer/opdrachtnemer van de woning een rondje door het huis. Eventuele gebreken of andere zaken die niet zijn zoals afgesproken, worden in het proces-verbaal van oplevering vastgelegd. Dit proces-verbaal wordt aan het einde van de oplevering door beide partijen ondertekend. Door dit document te ondertekenen accepteer jij als koper de nieuwbouwwoning (met uitzondering van de punten die in het proces-verbaal zijn vastgelegd) en verklaart de aannemer/opdrachtnemer de vastgelegde punten binnen de afgesproken termijn te herstellen.

Het is belangrijk dat alle zichtbare gebreken in het proces-verbaal worden vastgelegd. De aannemer/opdrachtnemer is namelijk alleen aansprakelijk voor de zichtbare gebreken die in het document zijn genoteerd. Staan er bepaalde punten niet in, dan hoeft hij deze dus niet te herstellen. Dit geldt overigens niet voor onzichtbare gebreken. Daarvoor is de aannemer/opdrachtnemer wel aansprakelijk. Je kunt overwegen om een bouwkundige mee te nemen naar de oplevering. Deze zal de woning kritisch nalopen op eventuele gebreken.