De bouwvrijstelling is komen te vervallen: wat betekent dit?

13 december 2022

Vorige maand werd er een streep gezet door de bouwvrijstelling, welke inhoudt dat de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase niet meetelt bij het aanvragen van een vergunning. Naast andere partijen, mogen ook woningbouwprojecten deze vrijstelling niet meer inzetten.

Wil jij een nieuwbouwwoning kopen of is de bouw al gestart, dan is het goed om te weten wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de vrijstelling. De invloed hiervan is echter afhankelijk van de status van jouw nieuwbouwproject.

Status van de onherroepelijke omgevingsvergunning
Is de onherroepelijke omgevingsvergunning al afgegeven, dan heeft de uitspraak geen gevolgen en kan de bouw gewoon doorgaan. Voordat je naar de notaris gaat, is het goed om dit te controleren.

Is de vergunning nog niet afgegeven, dan is het goed om de ontwikkeling van het project te raadplegen. Voor nieuwe en lopende vergunningen kan het vervallen van de vrijstelling namelijk inhouden dat er een stikstofrapport moet worden opgesteld door deskundigen. Of dit nodig is, is afhankelijk van de grootte van het project, de afstand tot een nabijgelegen natuurgebied en oplossingen als de inzet van schoon materiaal en materieel. Maar geen zorgen! Veel ontwikkelaars hebben zich al voorbereid door aanvullende stikstofberekeningen en maatregelen te nemen.

Vragen stellen aan de projectontwikkelaar
Begrijpelijk dat je meer inzicht wilt in de status van het nieuwbouwproject en daarbij jouw aanstaande woning. Neem je contact op met de projectontwikkelaar dan is het goed om te vragen naar zaken zoals: is stikstof uberhaupt relevant voor het project, zijn er al vergunningen verleend en heeft de afschaffing invloed op de voortgang en planning van het project.