De 5%-regeling: hoe werkt dit precies?

04 december 2021

Als je een nieuwbouwwoning koopt, geeft de 5%-regeling zekerheid. Als de aannemer niet alle opleverpunten tijdig oppakt of herstelt, biedt deze regeling houvast. Hiermee zorg je ervoor dat je woning tijdig wordt afgemaakt. Hoe werkt dit precies?

Voordat je nieuwe woning wordt opgeleverd, moet de totale som aan de aannemer worden betaald. Je betaalt dan nog 10%: de laatste termijn. Als je bij de oplevering nog punten tegenkomt die hersteld moeten worden door de aannemer, heeft de aannemer hier drie maanden de tijd voor. Ook als je binnen deze drie maanden nog andere punten tegenkomt, moeten deze worden opgepakt.

Je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat de aannemer in de laatste periode deze punten nog wel oppakt. Hiervoor blokkeer je de helft van de laatste termijn: de 5%-regeling. Je kunt deze regeling op twee manieren uitvoeren: via een depot of via een bankgarantie. De aannemer maakt hierin de keuze.

Via een depot
Als er wordt gekozen voor een depot, is het belangrijk om te weten of je vooraf wel of geen waarborgsom (10% van de gehele koopsom) hebt betaald aan de notaris.

Heb je wel een waarborgsom betaald, dan heeft de aannemer meer zekerheid dat je aan de verplichtingen van de koopovereenkomst kunt voldoen. De waarborgsom kan door de notaris worden ingezet voor de betaling voor de laatste termijn. De notaris gebruikt de helft van de waarborgsom (dat is 5% van de aanneemsom) en zet deze over in het depot. De andere helft maakt hij over aan de aannemer, als onderdeel van de laatste termijnbetaling.

Als je geen waarborgsom hebt betaald, dan kun je maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijnbetaling. Dit bedrag stort je zelf in het depot bij de notaris. De rest van de laatste termijn betaal je aan de aannemer.

Via een bankgarantie
Als er niet wordt gekozen voor een depot, kan de aannemer gaan voor een bankgarantie voor de 5% van de aanneemsom. De notaris zorgt ervoor dat de bankgarantie voldoet aan de wet en de overeenkomst klopt. Plus dat deze als vervanging voor het depot fungeert. Controleer altijd goed of dit geregeld is voor de oplevering. Is dit niet goed geregeld, dan kun je alsnog de 5% in een depot storten bij de notaris. De andere helft van jouw laatste termijnbedrag betaal je dan aan de aannemer.

Na drie maanden?
Na drie maanden vervalt de bankgarantie en betaalt de notaris de laatste 5%. De aannemer heeft hier recht op, als alle gebreken zijn opgelost en er door jou geen andere punten meer zijn aangehaald. Het is daarom wel belangrijk dat je er scherp op bent dat de herstelwerkzaamheden op tijd worden gedaan. Trek op tijd aan de bel bij de notaris aan als je het idee hebt dat het niet binnen de drie maanden gaat lukken. Hij kan ervoor zorgen dat de betaling wordt opgeschort of de bankgarantie wordt aangepast. Als je dit niet op tijd regelt, loop je onnodig risico. Je kunt namelijk minder druk op de aannemer uitoefenen als het depot of de bankgarantie vrijvalt.