Antoniuskwartier te Utrecht

Nieuws over Antoniuskwartier Fase 2!

Nu de oplevering van de eerste woningen van fase 1 van Antoniuskwartier steeds dichterbij komt, hebben we nieuws over de ontwikkeling van de tweede fase van dit succesvolle nieuwbouwproject!

Start verkoopmanifestatie van het Antoniuskwartier fase 2 te Utrecht.

Vanaf 11.00 uur tot 13.30 uur staat het projectteam klaar in het Vechthuis aan de Jagerskade 13-15 in Utrecht.We vertellen alles over het project en de woningen en beantwoorden alle vragen!
Je kunt bovendien deelnemen aan één van de inspiratiesessies met woon-o-loog Victor Meuwissen.
Hij vertelt alles over de manier waarop je met de "Woonsferen en Leefwijzen" van Victor&Wonen
van je nieuwe huis direct je nieuwe thuis kan maken in het Antoniuskwartier.

Locatie

De tweede fase van Antoniuskwartier bestaat uit 121 woningen, die worden gebouwd op de locatie waar zich nu het St. Antonius ziekenhuis bevindt. De locatie is onderdeel van de subwijk 'Vechtzoom-Zuid' en is gelegen aan de Paranádreef 2. Het projectgebied wordt begrensd door de Achttienhovensedijk (zuidzijde), de Paranádreef en Pampadreef (oostzijde), de sportvelden en Rio de Janeirodreef (westzijde) en de Belo Horizontedreef (noordzijde).

Stedenbouw en architectuurstijl: wonen in het groen

Net als in de eerste fase blijft het uitgangspunt van Antoniuskwartier fase 2 woonbebouwing in een groene setting. De ligging aan het mooie Vechtzoompark speelt hierbij een belangrijke rol. De nieuwe wijk gaat bestaan uit twee buurtjes met een identieke opzet en bebouwingstypologie, die beiden sterk in verbinding staan met het park.

Algemeen

Door de verhuizing van ziekenhuis St Antonius van Overvecht naar Leidsche Rijn blijft er een ziekenhuisterrein met bebouwing achter. Gezien de ligging van het gebied leent het zich goed voor de realisatie van woningbouw in een groene setting. Het voormalige ziekenhuis en de oude zusterflat zijn aangekocht door Timpaan, die op deze plek circa 250 woningen in een groene omgeving wil bouwen.


Kenmerken woningen:

- jaren 30 architectuur;
- diverse varianten: tussen woning, tussenwoning met top gevel, hoekwoning en hoekwoning met erker;
- Kaveloppervlakte vanaf 93 tot 170 m2;
- Woonoppervlakte: vanaf ca. 113 m2 GBO;
- Houten berging in de achtertuin;
- Volledige eigen grond (geen erfpacht);
- Veel groen buitenruimte direct voor de woning;
- Woning naar eigen wenst in te delen en in te richten en woonklaar op te leveren.


Stedenbouw en architectuurstijl: wonen in het groen

Uitgangspunt is woonbebouwing in een groene setting. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij uitgangspunt. Het Vechtzoompark is een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis voor de stad en de regio. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op deze ziekenhuis locatie, kan de herontwikkeling met de juiste inrichting, de wijk beter aan laten sluiten op het Vechtzoompark. Het nieuwe wijkje gaat bestaan uit twee buurtjes met eenzelfde opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte met veel waardevolle volwassen bomen op de plek van de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis. Op de locatie worden woningen ontwikkeld met een eigen, in de omgeving unieke identiteit.
Lees verder...